Sjuk och frisk

Sjukfrånvaro 

Om du blir sjuk ska du direkt sjukanmäla dig till din närmsta chef och registrera sjukfrånvaron i Primula. Om du tror att din sjukfrånvaro kommer att överstiga en vecka kontakta även din HR-partner.

Din chef behöver få vetskap om hur lång frånvaron förväntas bli eftersom arbetet måste fungera även då någon är sjuk. Vid en längre sjukskrivning behövs en kontinuerlig kontakt mellan dig och din chef.  Som anställd har du en skyldighet att efter bästa förmåga aktivt delta i din rehabilitering (med hänsyn till frånvaroorsak och medicinsk status), läs mer under Rehabilitering.

Under sjukfrånvaron har du som anställd rätt till viss lön, läs mer under Lön under sjukfrånvaro.

Karensavdrag

Från och med den 1 januari 2019 har karensdagen ersatts med ett karensavdrag. Syftet med denna ändring är att det avdrag som görs när du är sjuk ska vara rättvist och förutsägbart, eftersom avdraget alltid blir 20 % av sjuklönen. Således spelar det ingen roll när på dagen du som anställd sjukanmäler dig, utan avdraget kommer alltid vara detsamma. Detta i motsägelse till den förra karensdagen, då du som anställd kunde undvika ett högre avdrag på din lön genom att sjukanmäla dig sent på eftermiddagen i de fall du blev sjuk under arbetstid.

Läkarintyg

Från och med den åttonde dagen i en sjukperiod behöver du inkomma med ett läkarintyg eller tandläkarintyg, som visar att du helt eller delvis är oförmögen att arbeta och som även anger sjukperiodens längd. Vid förlängning av sjukfrånvaron måste du lämna ett nytt läkarintyg. Läkarintyget lämnas till din HR-partner. Om det finns särskilda skäl kan arbetsgivaren begära att du ska lämna läkarintyg tidigare i sjukperioden.

Om sjukfrånvaron överstiger 14 dagar gör arbetsgivaren (HR) en sjukanmälan till Försäkringskassan som utbetalar sjukpenning från den 15:e sjukdagen, efter ansökan från dig. Du måste själv registrera frånvaron hos Försäkringskassan och ansvara för att Försäkringskassan får dina läkarintyg.

Ansökan om sjukpenning

Försäkringskassan har tagit fram en kort film om hur du ansöker om sjukpenning.

Det kan vara bra att veta att årsarbetstiden för både lärare och T/A är 260 dagar vid LNU. Arbetar du koncentrerad deltid skiljer det sig dock åt, kontakta din HR-partner för att få exakt antal dagar.

En annan vanlig fråga som dyker upp i sammanhanget är om LNU har ett lokalt avtal om att få behålla mer än 10% av lönen från och med dag 15 i sjukperioden. Här är svaret nej, vi har sjuklön enligt villkorsavtalet.

Friskanmälan

Vid återkomst till arbetet ska du friskanmäla dig i Primula.