Stipendier

Stipendier för anställda

Här kan du läsa om både externa och interna stipendier som du som medarbetare kan söka.

Stora Linnéstipendiet

Ansökan till Kalmar och Växjö kommuners stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling på 500 000 kr är nu öppen. Stipendiet syftar till att stödja Linnéuniversitetets forskning inom hållbar ekologisk utveckling. Stipendiet ska främja att forskningen kommer till nytta för att skapa hållbara lösningar för framtiden som utgår från Agenda 2030 och de globala målen. Stipendiet riktar sig till alla vetenskapliga discipliner. Deadline är 4 november.

Fullständig information finns på denna länk: Stora Linnéstipendiet

Videums entreprenörspris

Välkommen att nominera en lärare eller forskare till Videums entreprenörskapspris senast 30 september. Personen i fråga ska ha utfört något entreprenöriellt. En koppling mot näringslivet är meriterande.

Mer information finns på denna länk: Videums entreprenörspris

Pitchtävling för doktorander

EUniWell och SANORD utlyser en pitchtävling för doktorander där vinnarna får delta i en kurs i forskningskommunikation i Frankrike eller medverka på en konferens i Sydafrika. Läs mer och ansök senast 12 oktober kl 16.00.

Den 30 september ges också tillfälle att träna på din pitch i en workshop.

Läs mer på denna länk: Pitchtävling för doktorander

Utlandsstipendium från Hans Werthén Fonden

Internationella stipendier för studier och forskning inom naturvetenskap, teknik, ledarskap, ekonomi och juridik.

Hans Werthén Fonden delar varje år ut ett 15-tal stipendier för ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad internationell miljö.

Stipendiet är på mellan 100 000–200 000 kronor. Stipendiaten ska vara cirka 25–35 år, ha en akademisk examen helst lägst på masternivå men gärna doktorsexamen. Företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik. Någon typ av verksamhet efter examen, gärna några års forskningsverksamhet eller utvecklande arbetserfarenheter från näringslivet är meriterande.

Ansökningsportalen är öppen mellan januari och mars varje år. För mer information gå in på www.iva.se/om-iva/stipendier-och-priser/ eller kontakta Alicia Parvin, telefon 08-791 29 38 eller e-post alicia.parvin@iva.se.

Stipendier från STTF

Svenskt trätekniskt forum (STTF) har som uppgift att främja den tekniska, kommersiella och kompetensmässiga utvecklingen inom den svenska trämekaniska industrin. De erbjuder stipendier för praktik och examensarbeten under studietiden. Ansökningar behandlas löpande

STTF stipendium - mer information och ansökningsformulär