Stipendier

Stipendier för anställda

Här kan du läsa om både externa och interna stipendier som du som medarbetare kan söka.

Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling

Stipendiet är på 500 000 kr och kommer att delas ut vid Linnéuniversitetets akademiska högtid i januari 2021.

Stipendiet ska stödja Linnéuniversitetets forskning inom hållbar ekologisk utveckling. Det är avsett för tillämpad forskning som bidrar till minskad miljöpåverkan och att jordens resurser räcker till för kommande generationer.

Stipendiet riktar sig till alla vetenskapliga discipliner. Det ska främja nytänkande forskning inom biologi, ekologi och teknik. Det kan handla om tekniska lösningar och innovation, men också om mänskligt beteende. Hur förhåller vi oss till vår planet? Hur kan en förändrad livsstil bidra till ekologisk hållbarhet? Hur kan vi skapa bättre produktion och klokare konsumtion?

Stipendiet ska främja att forskningen kommer till nytta för att skapa hållbara lösningar för framtiden.

Sista ansökningsdag 4 november 2020

Mer information finns här

J Gustaf Richerts stiftelse

Stipendier och anslag delas årligen ut för att främja forskning, undervisning och utbildning inom områdena miljövård, energi, samhällsbyggnad och transportteknik, bland annat med avseende på teknisk-ekonomisk analys inom nämnda områden.

Ansökan skall vara Stiftelsen J Gustaf Richerts stiftelse tillhanda senast 2020-03-31.

Information och ansökningsblankett finns på Sweco’s hemsida

http://www.sweco.se/om-oss/priser-och-stipendier/richterska-stiftelsen/

Resestipendium för projektarbete i Turkiet, Väst- och Centralasien 2020

Föreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner utlyser härmed ett resestipendium om 10 000 kr till enskild person som stöd för projektarbete inom ramen för verksamhetsområdet för Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul. Projektet kan vara ett led i såväl akademisk forskning som populärvetenskapligt arbete. Även praktisk och tillämpad forskning kan stödjas. Stipendiet ges inte för medverkan i utbildning (kurser etc.). Projektet förutsätts genomföras under 2020. Två veckors kostnadsfritt boende på institutet under stipendietiden kan erbjudas, men endast under förutsättning att man bokar i god tid före vistelsen.

Sista ansökan 23/2 2020. Läs mer via denna PDF

Utlandsstipendium från Hans Werthén Fonden

Har du tänkt vidareutveckla dig utomlands, är cirka 25–35 år,
har en akademisk examen lägst på masternivå men gärna doktorsexamen, företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik? Då kan du söka ett stipendium från Hans Werthén Fonden vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Gå in på www.iva.se/om-iva/stipendier-och-priser/ eller kontakta Alicia Parvin, telefon 08-791 29 38 eller e-post alicia.parvin@iva.se.

Stipendiet är på 100 000–200 000 kronor.

Ansökningsportalen är öppen till den 2 mars 2020.

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer 2020

Sista ansökan 15 januari 2020

SWEA, Swedish Women’s Educational Association International, Inc., utlyser ett stipendium om USD 10,000 för studier av interkulturella relationer.

Via denna länk läser du mer information om villkor och ansökan

Riksbyggens stipendier för forskning, utveckling och utbildning för en bättre boendemiljö

Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda Staden” delar årligen ut stipendier för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö inom områden som arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård, samhälls- och trafikplanering. Riksbyggen utlyser nu 2020 års stipendier och 2020 års inriktning är Nyproduktion genom förtätning – hur kan vi jobba med förtätningslösningar som stärker grannskapet och är socialt och miljömässigt smarta.

Fonden kommer 2020 att dela ut cirka 600 000 kronor fördelat på minst 5 stipendier.  

Den 31 januari 2020 är sista ansökningsdatum. För mer information se http://riksbyggen.se/om-riksbyggen/samarbeten/stipendier 

Stockholms Arbetareinstitutsförenings Forskarstipendium

Sista dag för ansökan 31/1 2020.

Stipendiet har till ändamål att främja forskning som har sammanhang med det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige.

Stipendiet är avsett för den som antagits som studerande för forskarutbildning vid svenskt universitet och som ägnar sig eller avser att ägna sig åt forskningsuppgift som har sammanhang med det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige.

Läs mer om stipendiet och ansökan via denna länk