Stipendier

Stipendier för anställda

Här kan du läsa om både externa och interna stipendier som du som medarbetare kan söka.

Stipendium från Stiftelsen Blaceflor

Stiftelsen Blanceflor tar nu emot ansökningar till sitt stipendim för studier/forskning i Italien, Japan, Kanada, Schweiz, Sverige, Tyskland, UK eller USA inom områdena medicin, naturvetenskap och teknik. Den sökande ska vara italienska eller svenska medborgare, företrädesvis doc eller postdoc, och stipendiet utgör ett bidrag till personliga omkostnader i samband med dessa studier och forskning.

Utförlig information och ansökningsformulär finns på www.blanceflor.se sista ansökningsdatum är den 1 februari 2021.

Swea Internationals Interkulturella stipendium

Swea International utlyser Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer på 10.000 USD. Den sökande ska bland annat ha en grundutbildning från svensk högskola/universitet och en etablerad kontakt med en utländsk institution eller lärosäte om fortsatta studier/forskning. Fullständig inforormation och ansökningshandlingar finns på Sweas webbplats: https://interkult.swea.org/ansokningshandling/
Sista ansökningsdag är 15 januari, 2021.

Folkbildningsforskning: Utlysning av stipendier för forskarstuderande

Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser för 2021/22 tre stipendier avsedda för forskare som bedriver forskning om det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige. Stipendiet omfattar 100 000 kronor och utbetalas vid ett tillfälle.
Ansökan ska vara Stockholms Arbetareinstitutsförening tillhanda senast 31 januari 2021.

För mer information kontakta Ulla Nissen, sekreterare i Stockholms Arbetareinstitutsförening: ulla.nissen@pof.se Telefon: 0709-73 18 77. Ansökan ställs till Stockholms Arbetareinstitutsförening, c/o Studieförbunden, Dalagatan 7, 111 23 Stockholm. 
www.arbetareinstitutet.se

J Gustaf Richerts stiftelse

Stipendier och anslag delas årligen ut för att främja forskning, undervisning och utbildning inom områdena miljövård, energi, samhällsbyggnad och transportteknik, bland annat med avseende på teknisk-ekonomisk analys inom nämnda områden.

Ansökan skall vara Stiftelsen J Gustaf Richerts stiftelse tillhanda senast 31 mars 2021.

Information och ansökningsblankett finns på Sweco’s hemsida: https://www.sweco.se/om-oss/priser-och-stipendier/richterska-stiftelsen/

Utlandsstipendium från Hans Werthén Fonden

Internationella stipendier för studier och forskning inom naturvetenskap, teknik, ledarskap, ekonomi och juridik.

Hans Werthén Fonden delar varje år ut ett 15-tal stipendier för ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad internationell miljö.

Stipendiet är på mellan 100 000–200 000 kronor. Stipendiaten ska vara cirka 25–35 år, ha en akademisk examen helst lägst på masternivå men gärna doktorsexamen. Företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik. Någon typ av verksamhet efter examen, gärna några års forskningsverksamhet eller utvecklande arbetserfarenheter från näringslivet är meriterande.

Ansökningsportalen är öppen mellan januari och mars varje år. För mer information gå in på www.iva.se/om-iva/stipendier-och-priser/ eller kontakta Alicia Parvin, telefon 08-791 29 38 eller e-post alicia.parvin@iva.se.

Riksbyggens stipendier för forskning, utveckling och utbildning för en bättre boendemiljö

Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda Staden” delar årligen ut stipendier för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö inom områden som arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård, samhälls- och trafikplanering. Under 2021 ges särskild prioritet till ansökningar med projekt som bidrar till kunskap om: Den trygga staden och framtidens delningsekonomi.

Den 31 januari 2021 är sista ansökningsdatum. För mer information se http://riksbyggen.se/om-riksbyggen/samarbeten/stipendier