Röd stuga vid sjö

Uppsägning och avslut av anställning

Här hittar du information om rutinerna kring uppsägning och att gå i pension.
Har du några frågor är du välkommen att kontakta HR-avdelningen!

Ett led i att utveckla Linnéuniversitetets verksamhet kan vara att skaffa kunskap om hur en medarbetare uppfattat sin tid som anställd. Medarbetare kan genom avslutssamtal få en möjlighet till ett bra avslut på sin tid som anställd.