Röd stuga vid sjö

Uppsägning och avslut av anställning

Här hittar du information om rutinerna kring uppsägning och att gå i pension.
Har du några frågor är du välkommen att kontakta HR-avdelningen!