Att gå i pension

Inbetalning till pensionen – mer pengar förutom lönen

Du kan på ett enkelt sätt få en uppfattning om ungefär hur mycket som betalas in till pensionen varje månad. Vill du veta mer eller veta hur mycket det kan bli en dag kan du enkelt ta dig vidare. Klicka, kolla och testa!

Kolla hur mycket som betalas in till pensionen – varje månad

Din allmänna pension

Varje år som du arbetar och betalar skatt tjänar du in till din allmänna pension genom den pensionsavgift som betalas in.

Läs mer om allmän pension på pensionsmyndigheten.se

Din tjänstepension

Som anställd hos oss omfattas du av det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16. Det innebär att vi betalar in pengar till din tjänstepension varje månad. PA 16 är ett kollektivavtal som förhandlats fram av de fackliga organisationerna på det statliga området (OFR/S,P,O, Saco-S, Seko) tillsammans med Arbetsgivarverket.

Det finns två avdelningar i tjänstepensionsavtalet. Generellt tillhör du Avdelning 1 om du är född 1988 eller senare och Avdelning 2 om du är född före 1988:

Logga in och se din tjänstepension

På spv.se kan du logga in och se delarna i din tjänstepension, värdet på dem och hur de fungerar.

Logga in på Mina sidor på spv.se och kolla din tjänstepension

Händelser i livet som kan påverka tjänstepensionen

Ibland kan händelser i livet även påverka din tjänstepension. Det kan till exempel vara att du börjar eller slutar din anställning, får nya familjeförhållanden, eller att du får delpension.

Läs mer om händelser i livet som kan påverka tjänstepensionen på spv.se

Dags för pension

När du har bestämt dig för att du vill gå i pension finns det några saker du behöver tänka på. Exempelvis att du informerar din chef om dina planer. Det kan också vara bra att göra en prognos på minpension.se och tänka igenom hur du vill ta ut din pension.

Läs mer om vad du behöver göra när det är dags för pension på spv.se

Innan du ansöker

Din tjänstepension består av olika delar. När och hur du kan ta ut din pension fungerar lite olika.

Läs mer om hur du kan ta ut din tjänstepension på spv.se

Hur du ansöker

Delarna i din tjänstepension fungerar lite olika.

Här hittar du Checklista inför pensionering på spv.se

Den valbara delen

Dina pengar kan finnas hos olika försäkringsgivare. Du ansöker om den här delen hos den försäkringsgivare som har hand om dina pengar.

Så här ansöker du om din valbara del (spv.se)

Kåpan Tjänste

Den här delen förvaltar Kåpan Tjänstepension. Logga in på kapan.se för att välja från vilken ålder du vill ta ut dina pengar och under hur lång period.

Logga in och ansök på kapan.se 

Förmånsbestämda delen

Om du har rätt till den förmånsbestämda delen skickar Statens tjänstepensionsverk (SPV) informatio till dig ungefär sju månader innan du fyller 60, 61 eller 65 år beroende på vilket typ av anställning du har. Brevet innehåller information om hur du ska ansöka när det är dags.

Läs mer om hur du ansöker om den förmånsbestämda delen på spv.se

Pension från allmän pension och andra anställningar

Förutom tjänstepension från din statliga anställning kan du få pension från andra håll:

  • Du ansöker om din allmänna pension hos Pensionsmyndigheten.
  • Om du till exempel har varit privatanställd, anställd i kommun eller landsting kan du även ha tjänstepension från dessa anställningar. Kontakta den som förvaltar din tjänstepension för dina tidigare anställningar för mer information om hur du ansöker.
  • Du kan också ha pengar från eget sparande. För att ta ut dessa pengar kontaktar du den som har hand om dina pengar, till exempel din bank eller ett försäkringsbolag.

Kolla hela din pension på minpension.se

Har du frågor?

Har du frågor om din tjänstepension är du välkommen att kontakta SPV. På spv.se/kontakt kan du skicka meddelande, hitta svar på vanliga frågor samt logga in för att chatta med dem. Du är kan också ringa deras kundservice på 020-51 50 40 eller på lnu@spv.se.

Statens tjänstepensionsverk, SPV, har hand om tjänstepensionen från statlig anställning.

Har du frågor om din allmänna pension kontaktar du Pensionsmyndigheten på 0771-776 776 eller läser mer på pensionsmyndigheten.se.

Skydd som ingår i anställningen

Om du blir långvarigt sjuk

När du är statligt anställd och får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan kan du ha rätt till en extra ersättning från Statens tjänstepensionsverk, SPV. Den ersättningen kallas för sjukpension.

Läs mer om sjukpension på spv.se

Om du drabbas av en arbetsskada

Om du råkar ut för en arbetsskada kan du få pengar från Afa Försäkring.

Läs mer om händelsen arbetsskada hos Afa

Skydd för din familj om du dör

När du är statligt anställd ingår ett bra skydd för din familj i form av efterlevandepension och tjänstegrupplivförsäkring om du dör. Du kan också ha återbetalningsskydd på delar av din tjänstepension som innebär att din familj får dina pengar om du dör.

Läs mer om vad din familj kan få om du dör på spv.se

Har du frågor?

På spv.se/kontakt kan du skicka mejl till SPV, hitta svar på vanliga frågor samt logga in för att chatta. Du kan också ringa deras kundservice på 020-51 50 40 eller på lnu@spv.se.

Delpension

Delpension är en möjlighet för dig som statligt anställd och född före 1966. Det är en möjlighet att jobba mindre mellan 61 och 65 års ålder. Det är din arbetsgivare som bestämmer om du får det.

Läs mer hos SPV

Nedan finner du Linnéuniversitetets riktlinjer för beviljande av delpension samt blanketten där du kan ansöka om delpension.