forskningsprocessen

För dig som forskar

De här sidorna riktar sig till dig som forskar vid Linnéuniversitetet. Välkommen att ta del av det forskningsstöd som erbjuds av universitetets olika avdelningar, samlat under en gemensam ingång. Stödet på sidorna följer forskningsprocessen, som den kan se ut i ett öppet vetenskapssystem.

Här hittar du information om olika typer av samarbeten, samhällelig impact, god forskningssed och forskningsetik.

 

Läs mer om finansiärer, utlysningar, att söka externa medel och olika ansökningsprocesser.

Läs mer om avtalsskrivning, etikansökan, datahantering och projektwebbsidor.

Här hittar du det stöd som erbjuds vid informationssökning, referenshantering och hantering av forskningsdata.

Läs mer om open access och kostnader, DiVA, innovation, Lnu Press och hantering av forskningsdata.

Kalendarium

Här hittar du arrangemang som erbjuds av universitetets olika avdelningar och som syftar till att stödja dig i din forskning, till exempel i form av webbinarier, seminarier och workshoppar. Vill du att vi kommer till din institution eller forskargrupp? Kontakta oss via researchsupport@lnu.se.