lagerkrans

För dig som är doktorand

Här hittar du som doktorand information om din forskarutbildning, din anställning, kurser och forskningsstöd och att förbereda dig inför disputation och examen.

Medarbetargrupper 

Det finns både öppna och dolda grupper på Linnéuniversitetets internwebb, Medarbetare, som kan vara intressanta för dig som är doktorand. Här kan du se vilka grupper som finns på Medarbetare.

Linnéuniversitetet erbjuder stöd för doktorander och forskare genom hela forskningsprocessen. Under sidorna För dig som forskar samlas det stöd som ges av universitetets olika avdelningar under en gemensam ingång.