lagerkrans

För dig som är doktorand

Här hittar du som doktorand information om din forskarutbildning, din anställning, kurser och forskningsstöd och att förbereda dig inför disputation och examen.

Medarbetargrupper 

Det finns både öppna och dolda grupper på Linnéuniversitetets internwebb, Medarbetare, som kan vara intressanta för dig som är doktorand. Här kan du se vilka grupper som finns på Medarbetare.

  

Lämna feedback

Du som forskare/doktorand får gärna lämna feedback på forskarstödet på Medarbetare. Är det något du saknar? Eller har du tankar och idéer kring hur det kan förbättras?

Klicka på denna länk för att lämna dina synpunkter