Disputation, licentiatseminarium, examen och promotionsceremonin

Det är mycket att tänka på inför en disputation. Det är därför bra om du och din handledare börjar planera i god tid. Här hittar du information om planeringsmöte inför disputation, publicering av avhandling, spikning, spikningsceremoni, disputation, examensbevis och promotionsceremonin.