Frågetecken

Feedback

Vi tar tacksamt emot dina synpunkter kring sidorna "För dig som forskar" och "För dig som doktorand". Är det något du saknar? Något som borde vara på ett annat sätt? Låt oss få veta genom att fylla i textrutan nedan.

Lämna din feedback

Jag är intresserad av att delta i ytterligare utvecklingsarbete kring sidorna

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten via nedanstående länk.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.