planering

1. Att tänka på inför ett forskningsprojekt

Här hittar du information om olika typer av samarbeten, samhällelig impact, god forskningssed och forskningsetik.

Lämna feedback

Du som forskare/doktorand får gärna lämna feedback på forskarstödet på Medarbetare. Är det något du saknar? Eller har du tankar och idéer kring hur det kan förbättras?

Klicka på denna länk för att lämna dina synpunkter