Ansökan

2. Ansökan och finansiering av forskningsprojektet

Läs mer om finansiärer, utlysningar, att söka externa medel, olika ansökningsprocesser och att planera för nyttiggörande i din forskningsansökan.

Få tips om aktuella utlysningar och event genom följande grupper på Medarbetare:

Grants and Innovation Office

EU finansiering och information