Ansökan

2. Ansökan och finansiering av forskningsprojektet

Läs mer om finansiärer, utlysningar, att söka externa medel, olika ansökningsprocesser och att planera för nyttiggörande i din forskningsansökan.

Grants and Innovation Office (GIO) ger stöd vid ansökningsprocessen, genom att hitta finansiär och utlysning samt tydliggöra förfrågningar, läsa igenom, ge feedback och kommentera ansökningar.

Få tips om aktuella utlysningar och event genom följande grupper på Medarbetare:

Grants and Innovation Office

EU finansiering och information