Ansökan

2. Ansökan och finansiering av forskningsprojektet

Läs mer om finansiärer, utlysningar, att söka externa medel, olika ansökningsprocesser och att planera för nyttiggörande i din forskningsansökan.

Få tips om aktuella utlysningar och event genom följande grupper på Medarbetare:

Grants and Innovation Office

EU finansiering och information

Lämna feedback

Du som forskare/doktorand får gärna lämna feedback på forskarstödet på Medarbetare. Är det något du saknar? Eller har du tankar och idéer kring hur det kan förbättras?

Klicka på denna länk för att lämna dina synpunkter