LNU building

Information kring EU:s ramprogram, Horisont Europa

Storsatsningen Horisont Europa är EU:s ramprogram som fördelar 95,5 miljarder euro till forskning och innovation under sjuårsperioden 2021-2027. Här finns stora möjligheter till finansiering av individuella projektbidrag, mobilitetssatsningar samt stöd till forskning och infrastruktur i tematiskt inriktade konsortier.

Programmet har tre prioriterade områden, så kallade pelare. Vi beskriver de olika pelarna nedan:

Planerar du att delta i en ansökan? Då rekommenderar vi att du:

  • kontaktar en forskningsrådgivare på Grants and Innovation Office för konsultation. Vi kan t ex läsa igenom ansökan för att se till att alla krav är uppfyllda.
  • förankrar planerad ansökan hos din prefekt.
  • kontaktar fakultetens ekonom för budgetering och framtagande av dekanintyg.

För att registrera sig som partner i en ansöka behövs LNU:s PIC-nummer: 986317632. Ange detta och all LNU-information fylls i automatiskt. Så kallad LEAR (Legal Entity Appointed Representative) för LNU är Kjärstin Hagman Boström.

Titta gärna på LNU:s lansering av Horisont Europa.

Stöd

GIO har två forskningsrådgivare som jobbar med fokus på EU finansiering: Tony Scully and Annett Wolf. GIO erbjuder extra stöd i ansökningsprocessen för de forskare som väljer att vara koordinator. Vi har även en rådgivare för ekonomifrågor för europeiska projekt, Tolkyn Abdikarimova, som hjälper till med budget, rapportering och redovisning för EU projekt. GIO stödjer dig även när kontrakt ska undertecknas och när det finns juridiska frågor.

Vi har två flöden på medarbetare där vi informera om forskningsfinansiering, workshop, utlysningar och andra aktiviteter.
• Medarbetarflöde Grants and Innovation Office
• Medarbetarflöde EU finansiering och information

Kontakta gärna GIO med dina frågor om EU finansiering.

Ska du söka medel från EU:s regionalfonder och vill anlita externt stöd, så finns nu ett ramavtal. Du hittar leverantörer under rubriken: Hjälp med förskrivarstöd samt att genomföra ansökningsstöd och administrativ projektledning för ansökan av medel från Europeiska och regionala utvecklingsfonder på sidan med våra ramavtal.

Brysselkontoret för lärosäten syd
Brysselkontoret för lärosäten syd där Linnéuniversitetet ingår stödjer sju av Sveriges lärosäten för att öka lärosätenas profil på EU-nivå samt skapa djupare internationella partnerskap. Därmed är Brysselkontoret ett bra komplement till GIO-stöd för forskning, samverkan och innovation vid Lnu. Som forskare kan du antingen kontakta Brysselkontoret direkt, eller oss på GIO.

 

EU flagga