KK-stiftelsens process

På Linnéuniversitetet finns särskilda processer för vissa finansiärer och nomineringar.

Intern process för KK-stiftelsen

Syftet med en tydlig process är att säkerställa att Linnéuniversitetet följer finansiärernas krav och att vi skickar in ansökningar med hög kvalitet. Det är viktigt att knyta an till universitetets övergripande vision- och strategi samt att ansökan tar utgångspunkt från aktuell kunskapsmiljö.

Ansvaret för ansökningarna ligger huvudsakligen på institution och fakultetsnivå. Dekan ansvarar för den interna processen på fakulteten och beslutar om vilka ansökningar som kan skickas in. Rektor signerar alla ansökningar till KKS och behöver inför detta beredas underlag.
Alla ansökningar ska presenteras i forskningsrådet som får en samlad bild över ansökningarna och möjliggör att Lnu har en gemensam hållning till stiftelsen i linje med vår vision.

Grants and Innovation Office (GIO) ansvarar för det administrativa stödet till rektor/ forskningsrådet, intern kommunikation och samordning, samt stödet till forskare/projekt när den fullständiga ansökan utformas.
Läs processbeskrivningen här.

Länk till KK-stiftelsen
Kontakt Grants and Innovation Office