Wallenbergstiftelserna

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för de allmännyttiga Stiftelser som grundats av medlemmar i familjen Wallenberg eller för att hedra deras minne. Stiftelserna finansierar excellenta forskare och forskningsprojekt samt utbildning med landsgagneligt fokus.

Wallenbergstiftelserna vill att ansökningar som skickas in ska vara prioriterade av rektor. Vid Linnéuniversitetet finns det därför en prioriteringsprocess för Stiftelsen Marcus och Amalias Minnesfond (MAW) och Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW), för de projektansökningar som har sista ansökningsdag 1 april varje år.

Det är fakulteterna som prioriterar ansökningar och de interna deadlines bestäms efter sommaren.

  • Forskare skickar sina skisser till respektive fakultet (november eller december)
  • En beredningsgrupp läser ansökningar och föreslår för dekan vilka ansökningar som kan gå vidare (ca. 2 veckor senare)
  • Dekan beslutar vilka ansökningar kan gå vidare och därmed kan få medfinansiering (max 1 vecka senare)
  • Forskarna och ekonom ordnar budget och dekanintyg (februari/mars)
  • Forskarna skriver fullständiga ansökningar. GIO ger återkoppling på ansökningar (jan-mars)
  • När stödbreven är klara, är det forskarnas ansvar att skicka in ansökningar i tid (deadline 1 april)

Grants and innovation office (GIO) stödjer fakulteterna under processen, samt ger återkoppling på ansökningar.
_________________

Knut och Alice Wallenbergstiftelse (KAW) har sin ansökningsdeadline 1 februari. Är du intresserad att skicka in en ansökan, kontakta din dekan och gio@lnu.se efter sommaren, gärna redan i september.