Datainsamling

4. Under genomförandet av forskningsprojektet

Här hittar du det stöd som erbjuds vid informationssökning, referenshantering och forskningsdatahantering.

Lämna feedback

Du som forskare/doktorand får gärna lämna feedback på forskarstödet på Medarbetare. Är det något du saknar? Eller har du tankar och idéer kring hur det kan förbättras?

Klicka på denna länk för att lämna dina synpunkter