Foto på mätinstrument

Bibliometri – Publiceringsmönster och genomslagskraft

Bibliometri är ett samlingsnamn för olika kvantitativa metoder som används för att analysera forskningspublikationer och citeringar. Exempel på områden som kan studeras är samarbetsmönster, vetenskapligt genomslag (impact) och vetenskaplig produktivitet. Bibliometri används ofta i forskningsutvärdering, men kan även användas som ett verktyg i den egna forskningsprocessen.

Universitetsbiblioteket erbjuder:

Information och rådgivning om bibliometri

Informationsverksamheten omfattar presentationer, föreläsningar och kurstillfällen samt medverkan vid möten och seminarier för att öka kunskapen om bibliometri. Vi kan exempelvis berätta om olika bibliometriska modeller och hur man kan tänka strategiskt vid publicering för att optimera sin bibliometriska poäng, hur bibliometri används för utvärdering och dess forskningspolitiska sammanhang. Enskilda forskare kan boka handledning och få hjälp med hur man gör en citeringsanalys och får fram sitt h-index.

Leverans av publiceringsstatistik och utförande av bibliometriska analyser

Analysverksamheten omfattar framförallt uppdrag från universitetsledningen, exempelvis framtagning av publiceringsstatistik till årsredovisningen och publikationsunderlag för externa utvärderingar. Vid interna och externa utvärderingar av enskilda institutioner och forskargrupper samt forskningsprojekt med Lnu-anknytning kan vi framförallt bistå med rådgivning och manualer för framtagning av publikationsunderlag. Undantagsvis kan vi även ta fram publikationsstatistik men i första hand hänvisas detta till fakultetskansliet. Citeringsbaserade analyser kan inte göras lokalt, men universitetsbiblioteket kan förmedla beställningar till KIB eller KTH. 

På sikt planerar vi att kunna tillhandahålla kartläggningar och visualiseringar av samarbetsmönster och ämnesstrukturer beställda av till exempel universitetsledningen eller fakulteterna samt av forskargrupper inför utvärderingar, medelsansökningar eller som del av att förbereda samarbeten med, eller besök vid, andra lärosäten.

Kontakta oss

Har du frågor om bibliometri? Hör av dig till researchsupport@lnu.se.