Laptop som visar Linnéuniversitetets DiVA-webbsida

DiVA – Registrera och publicera din forskning

DiVA är universitetets publikationsdatabas och digitala arkiv. Alla forskningspublikationer av universitetets forskare ska registreras i DiVA, och en kopia av publikationen ska laddas upp i pdf-format. Data från DiVA används bland annat för att skapa publikationslistor på personalsidorna på Lnu.se och som underlag för olika utvärderingar.

Bibliometrisk utvärdering 2022

Den 8 juni var deadline för att skicka in ändringar i DiVA-poster inför den bibliometriska utvärderingen. Vi på universitetsbiblioteket tackar för alla kompletteringar som kommit in! Just nu håller vi på att ta fram den slutgiltiga bibliometriska rapporten som ska skickas till universitetsledningens kansli och till rektor för beslut om medelsfördelning.

Mer info om den bibliometriska utvärderingen finns på sidan Bibliometri – Publiceringsmönster och genomslagskraft.

Registrera

 1. Kontrollera först att publikationen du vill registrera inte redan finns i DiVA. Det kan hända att biblioteket redan har importerat posten, eller att din medförfattare registrerat den.
 2. Logga in i DiVA med ditt Lnu-konto.
 3. Välj Lägg till publikation / Ladda upp filer.
 4. Välj publikationstyp. För en förklaring av de olika publikationstyperna, håll muspekaren över frågetecknet i DiVA.
 5. Fyll i uppgifter om publikationen.
  • Glöm inte att fylla i ditt användarnamn, då syns publikationen på din personliga sida på Lnu.se.
  • Välj den institution/lärosäte som gällde vid publikationens publiceringstillfälle.
  • Ange hållbarhetsmål om det är relevant för publikationen.
 6. Ladda upp fulltext i pdf-format (valfritt), läs mer under Om att publicera fulltext nedan.
 7. Kontrollera att det du fyllt i stämmer och välj sedan Skicka in.

Vanliga frågor

Riktlinjer

Kontakta oss

Har du frågor om DiVA? Hör av dig till diva@lnu.se

Lämna feedback

Du som forskare/doktorand får gärna lämna feedback på forskarstödet på Medarbetare. Är det något du saknar? Eller har du tankar och idéer kring hur det kan förbättras?

Klicka på denna länk för att lämna dina synpunkter