Forskningsdata

Här hittar du som forskar information och stöd i hantering av forskningsdata genom hela forskningsprocessen.

Forskningsdata är information som samlats in för att analyseras i ett vetenskapligt syfte. Linnéuniversitetet har som myndighet ansvar för att hantera, lagra, tillgängliggöra och bevara forskningsdata som produceras vid lärosätet. Forskningsdata ska hanteras enligt FAIR-principerna och publiceras så öppna som möjligt och så begränsade som nödvändigt.

Planera för god datahantering

Hantera data under projektet

Vanliga frågor

Bevara och arkivera forskningsdata

Vanliga frågor

Publicera forskningsdata

Vanliga frågor

Återanvända forskningsdata

Styrdokument och mer information

Vid Linnéuniversitetet finns en avdelningsövergripande stödverksamhet (Data Access Unit, DAU) för att ta hand om de frågor som gäller forskningsdata. Arbetet med forskningsdata vid universitetet sker utifrån Policy för hantering av forskningsdata vid Linnéuniversitetet som beskriver universitetets målsättning och principer för hantering av och öppen tillgång till forskningsdata.

Kontakta oss

Undrar du något om hantering av forskningsdata?
Skriv till dau@lnu.se