Svart glödlampa på gul bakgrund

Linnéuniversitetets innovationsutlysning 2024

Längtar du efter att arbeta vidare med din idé och se vad det kan bli av den? Många forskare bär på fantastiska idéer som förtjänar att få leva vidare, hjälpa människor och göra världen lite bättre – men tiden räcker inte till.
Linnéuniversitetet utlyser årligen medel där upp till fyra projekt kan erhålla 250 000 kronor vardera för att arbeta vidare med en idé och förverkliga den. Ansökan för 2024 öppnar 15 augusti.

Vinnarna av Innovationsutlysningen 2023:

  • Nathan van Wyk och Mark Dopson för deras projekt Valorisation of magnesium and sulfur waste streams
  • Emma Bergström och Anna Bratt för deras projekt Interaktiv högläsning för alla!
  • Fredrik Ahlgren, Johan Leitet, Niklas Emevi, Viktor Olofsson, Tobias Ohlson och David Mozart för deras projekt Srcful – Accelerera utbyggnad av förnybar energi
  • Peter Lerman och Gerard Scheeper för deras projekt Termografi för styrning av sågverkens torkningsprocesser

Vem kan söka och för vad?

Din idé kan vara resultatet av ett forskningsprojekt, men behöver inte vara det. Den kan vara inom alla discipliner och göras kommersiell eller icke-kommersiell. Det viktiga är nyttan din idé skapar för människor, vårt samhälle och vår värld utanför akademin. 

Utlysningen är öppen att söka för forskare eller forskarstuderande på Linnéuniversitetet. Intentionen är att utlysningen ska spegla och fånga hela universitetets bredd, innovationskraft och strävan mot en gemensam hållbar framtid. Medel kan inte sökas för forskning, utan ska användas för att ta forskningsresultat till användning utanför akademin. 

Kan flera personer söka för samma idé? 

Ja, ni kan vara flera som söker medel för en idé, men gör då en gemensam ansökan. 

Vad innebär det att få medel? 

De utvalda bidragen erhåller 250 000 kronor vardera att använda till arbete med sin idé. Detta kan användas för egen tid eller annat som syftar till att utveckla idén mot ett nyttiggörande. Medlen är inklusive eventuell overhead och 250 000 kronor kommer att betalas ut till institutionen och öronmärkas till forskaren.

Hur går ansökan och urval till? 

Vid behov kontaktas sökanden av en innovationsrådgivare på LNU Innovation för eventuella förtydliganden. Efter ett initialt urval kommer 5–8 sökande att få presentera sin idé inför en jury som består av ledningspersoner från Linnéuniversitetet och universitetsexterna representanter. Juryn föreslår sedan upp till fyra projekt för rektor, som fattar det slutgiltiga beslutet om tilldelning. 

Vad utvärderas ansökningarna på? 

Främst utvärderas idéerna utifrån tre kriterier:

  1. Innovationshöjd – om en idé är nyskapande eller betydligt bättre än det som finns på marknaden i dag.
  2. Potentiell impact – att en idé kan komma till nytta och ge positiva effekter på samhällsutmaningar.
  3. Potentiell genomförandeförmåga – sannolikhet att lyckas.

Vad händer om min idé blir beviljad? 

De utvalda projekten kommer att uppmärksammas under Linnéuniversitetets stipendiehögtid och gå in i en innovationsprocess med LNU Innovation. Du som idéägare kommer att få koll på ditt nuläge, sätta en effektiv plan och få aktivt stöd i din resa framåt. Du kommer att få presentera och stämma av din idé med relevanta behovsägare, användare och kunder för att kunna landa i en välgrundad hypotes om potetiella kunder, marknad och affärsmodell för en uthållig och hållbar strategi.