Öppen tillgång

Öppen tillgång eller open access (OA) är en publiceringsform som ökar alltmer för vetenskapliga publikationer och de flesta av Sveriges forskningsfinansiärer kräver att forskningsresultat som de har finansierat publiceras på detta sätt. Genom att publicera din forskning med öppen tillgång blir den fritt tillgänglig via Internet för alla i hela världen. Därigenom bidrar du till en rättvisare fördelning av forskningsresultat globalt, så att även institutioner och regioner med mindre resurser får åtkomst. Som en extra bonus ökar även att antalet forskare som kan läsa om din forskning jämfört med om du enbart publicerar i en prenumerationstidskrift, och därmed ökar också chansen att bli citerad. Det finns två olika vägar för att få dina resultat fritt tillgängliga: genom publicering i en öppet tillgäng tidskrift eller genom parallellpublicering.

Universitetsbiblioteket erbjuder:

Medel för publicering med öppen tillgång via Linnéuniversitetets publiceringspott

Om du är affilierad till Linnéuniversitetet och är författare till en publikation som publiceras med öppen tillgång kan du ansöka om medel för att helt eller delvis täcka publiceringsavgiften. Ett antal kriterier måste uppfyllas för att ansökan ska godtas.

Läs mer om villkoren på sidan Medel för publicering med öppen tillgång.

Rådgivning vid publicering med öppen tillgång

De flesta tidskrifter och förlag erbjuder idag publicering med öppen tillgång i någon form, men det finns stora skillnader i vilken avgift som tas ut och vilka rättigheter du som författare har. Vi kan ge råd när du ska välja en publikation att skicka in ditt manus till, och även hjälpa till att tolka hur du får sprida och tillgängliggöra din text.

Rådgivning kring förbetalda och rabatterade publiceringsavgifter

Som anställd vid Linnéuniversitetet har du tillgång till olika förbetalda eller rabatterade publiceringsavgifter. Vi kan bistå med information om vilka avtal som finns att tillgå och vad du som författare behöver göra för att ta del av dem.

Läs mer på sidan Medel för publicering med öppen tillgång.

Parallellpublicering i DiVA

Om du publicerat i en traditionell, prenumerationsbaserad tidskrift, kan du även publicera en kopia i DiVA. Detta kallas för parallellpublicering och gör publikationen öppet tillgänglig. Allt fler forskningsfinansiärer kräver att forskningsresultat görs öppet tillgängliga (open access). Att publicera i DiVA kan vara ett sätt att uppfylla detta krav.

Läs mer om hur du går tillväga på sidan DiVA – Registrera och publicera.

Publicering av tidskrifter och konferenspublikationer i LnuOpen

Vill du starta en öppet tillgänglig tidskrift eller publicera en konferenspublikation? I LnuOpen kan du som forskare vid Linnéuniversitetet kostnadsfritt publicera och administrera tidskrifter och konferenspublikationer. Publikationerna blir öppet tillgängliga och sökbara i till exempel Google. LnuOpen baseras på den öppna programvaran Open Journal Systems – OJS.

Läs mer på sidan LnuOpen.

Välja publiceringskanal

Hitta en öppet tillgänglig tidskrift

Genom att söka på ditt ämne i exempelvis Web of Science eller NSDs Publiseringskanaler (Norska listan) och sedan avgränsa dig till open access kan du få fram en lista över öppet tillgängliga tidskrifter för just ditt ämne.
 
Dessa databaser hämtar information om vilka tidskrifter som är öppet tillgängliga från bland annat DOAJ, Directory of Open Access Journals. Även i DOAJ kan du söka på tidskrifter inom ditt ämne.
 

Om du är medlem i den organisation som ger ut tidskriften kostar det oftast inget att publicera, annars måste du i de flesta fall betala en APC (Article Processing Charge) som kan kosta från 1000 SEK upp till 30 000 SEK.

Författaren behåller oftast upphovsrätten till artikeln.

Kvalitetsindikatorer

OASPA är en internationell branschorganisation för förlag som publicerar öppet tillgängliga publikationer och de har satt upp en uppförandekod för sina medlemmar som de som seriösa förlag ska följa. Det kan därför vara bra att kontrollera om tidskriften du tänker publicera i är medlem i OASPA.

I DOAJ, Directory of Open Access Journals, listas öppet tillgängliga tidskrifter. För att kunna listas där kontrolleras först tidskrifterna enligt ett antal kriterier för att säkerställa deras kvalitet.

Predatory reports är ett verktyg som hjälper forskare att undvika att publicera sig i tveksamma tidskrifter. Tidskrifterna granskas av specialister utifrån ett antal indikatorer för att forskare ska kunna undvika rovtidskrifter och tveksamma tidskrifter.

Kontakta oss

Har du frågor rörande öppen tillgång? Hör av dig till researchsupport@lnu.se.