Medel för publicering med öppen tillgång

Om du är affilierad till Linnéuniversitetet och är författare till en publikation som publiceras med öppen tillgång kan du ansöka om medel för att helt eller delvis täcka publiceringsavgiften. Du har även tillgång till förbetalda och rabatterade publiceringsavgifter.

Ansök om medel för publiceringsavgifter

Artikel i tidskrift

Är du forskare vid Linnéuniversitetet och har fått en artikel antagen i en tidskrift som tillämpar öppen tillgång? Då kan du söka medel för din publiceringsavgift. Syftet med detta är att stimulera övergången till öppen vetenskap. Enligt forskningspropositionen från 2016 är målbilden att alla offentligt finansierade vetenskapliga publikationer senast 2026 ska vara öppet tillgängliga omedelbart då de publiceras.

Inom ramen för detta stöd, ger universitetet endast medel för publicering i helt öppna tidskrifter, det vill säga tidskrifter som (mot en avgift) gör alla sina artiklar fritt tillgängliga utan fördröjning. Dessa kallas även "Gold open access journals". För publicering med öppen tillgång i prenumerationstidskrifter, så kallade hybridtidskrifter, finns avtal gällande förbetalda och rabatterade publiceringsavgifter. Läs mer om detta under rubriken Förbetalda och rabatterade publiceringsavgifter längre ned på denna sida.

Ansök om medel för publicering med öppen tillgång här

Monografier, antologier och bokkapitel

Vi tar även emot ansökningar om bidrag för publicering i öppet tillgängliga monografier, antologier och bokkapitel. Skicka din ansökan till researchsupport@lnu.se.

Förbetalda och rabatterade publiceringsavgifter

Som anställd vid Linnéuniversitetet har du tillgång till olika förbetalda och rabatterade publiceringsavgifter. Här hittar du information om vilka avtal som finns att tillgå och vad du som författare behöver göra för att ta del av dem.

Publicering med öppen tillgång innebär att forskningen omedelbart blir fritt tillgänglig på internet. Det krävs ingen prenumeration för att läsarna ska få tillgång till materialet utan finansieringen sker på annat sätt, såsom publiceringsavgifter (APC - Article Processing Charge) eller fonder och bidrag från den utgivande organisationen.

Genom medlemskap i Bibsam-konsortiet har Linnéuniversitetet tillgång till ett antal avtal med olika förlag som ger författare vid lärosätet rätt till olika förbetalda eller rabatterade publiceringsavgifter. 

Via tjänsten SciFree kan du söka fram tidskrifter där du som forskare vid Linnéuniversitetet kan publicera med öppen tillgång utan avgift:

https://app.scifree.se/lnu

Avtalen har olika innebörd - läs mer om varje enskilt avtal nedan.

För att ta del av förbetalda publiceringsavgifter och rabatter måste du vara corresponding author för din artikel. Du måste även vara affilierad till Linnéuniversitetet och ange din e-postadress från Linnéuniversitetet (förnamn.efternamn@lnu.se).

I dagsläget har Linnéuniversitetet avtal med följande förlag:

Kontakta oss

Har du frågor rörande publicering med öppen tillgång? Hör av dig till researchsupport@lnu.se.