Ansök om medel för publicering med öppen tillgång

Här kan du som anställd vid Linnéuniversitetet ansöka om medel för publicering med öppen tillgång från universitetets publiceringspott. Det är universitetsbiblioteket som tar emot och administrerar din ansökan. Besked lämnas inom två veckor från det att ansökan inkommit.

Kontakta researchsupport@lnu.se för uppgifter om faktureringsadress, VAT-nummer etc.

Får du fakturan via mejl, vidarebefordra till researchsupport@lnu.se.

Artikeln är
Har du extern finansiering?
Kan din forskningsfinansiär ersätta publiceringskostnaden?
Jag intygar att:

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.