Checklista för avhandlingar utanför universitetets serie

Publicering av doktorsavhandlingar framlagda vid Linnéuniversitetet kan ske utanför serien Linnaeus University Dissertations. Då gäller följande riktlinjer.

Registrera

Så fort beslut är taget om disputation och du har ett färdigt abstract, bör du registrera din avhandling i Linnéuniversitetets elektroniska arkiv, DiVA. Registreringen är obligatorisk och skall ske senast i samband med spikningen.

I DiVA har du också möjlighet till elektronisk fulltextpublicering, diskutera med ditt eventuella förlag hur de ställer sig till detta.

Produktion och tryckning

Författaren ansvarar själv för produktion och tryckning, eventuellt i samarbete med externt förlag. Produktion och tryckning betalas av institutionen och/eller av externt förlag.

Anknytning till Linnéuniversitetet

Det skall framgå att boken ska läggas fram som avhandling vid Linnéuniversitetet. På tryckortssidan kan följande text användas: "Akademisk avhandling för avläggande av doktorsexamen i [ämne] vid Linnéuniversitetet + datum + år".

Spikning och spikblad

Även avhandlingar utanför serien Linnaeus University Dissertations ska förses med Linnéuniversitetets spikblad. Tag kontakt med Lnu Press för produktion av spikbladet senast en vecka före spikningen.

Spikning ska äga rum senast tre terminsveckor före disputation. Spikningen sker i Kalmar eller Växjö och elektroniskt genom registrering i DiVA.

Distribution

10 exemplar av den tryckta avhandlingen ska gå till Lnu Press som ansvarar för utskick till universitets- och högskolebibliotek, arkivarie etc. I Kalmar sköter Viveka Svensson, UB, utskicken. Det åligger institutionen att distribuera exemplar till opponent och betygsnämnd. Distribution av pliktexemplar är tryckeriets ansvar. Exemplar för distribution måste finnas tillgängliga vid spikningen, minst 3 terminsveckor före disputationen.

Kontakt

Frågor om produktion av avhandlingar: lnupress@lnu.se

Frågor om DiVA-registrering: diva@lnu.se

För mer information kring disputationen, se sidan Disputation, licentiatseminarium, examen och promovering.