Checklista för licentiatuppsatser utanför universitetets serie

Utgivning och produktion av licentiatuppsatser som ska läggas fram vid Linnéuniversitetet kan ske utanför serien Lnu Licentiate. Författaren sköter då produktionen själv. Då gäller följande riktlinjer.

Registrera

Så fort beslut är taget om licentiatseminariet och du har ett färdigt abstract kan du registrera din licentiatuppsats i DiVA, Linnéuniversitetets elektroniska arkiv. Registreringen är obligatorisk och skall ske senast tre veckor före licentiatseminariet. Vi rekommenderar alla författare att även publicera fulltexten i DiVA.

Anknytning till Linnéuniversitetet

Det ska framgå att publikationen ska läggas fram som licentiatuppsats vid Linnéuniversitetet. Till exempel kan följande text finnas med på tryckortssidan "Akademisk avhandling för avläggande av licentiatexamen i [ämne] vid Linnéuniversitetet + datum + år".

Distribution

Fem tryckta exemplar ska lämnas till Lnu Press för intern distribution. Distribution av pliktexemplar är tryckeriets ansvar. Alla övrig distribution sköts av institutionen.

Kontakt

Frågor om produktion av licentiatuppsatser: lnupress@lnu.se

Frågor om DiVA-registrering: diva@lnu.se