Checklista för Linnaeus University Dissertations

I denna checklista framgår vilka produktionstider som gäller för att trycka och publicera din avhandling. Här finns också en Word-mall för nedladdning.

Doktorsavhandlingar som ska läggas fram vid Linnéuniversitetet ges ut i serien Linnaeus University Dissertations. I denna checklista har vi samlat hållpunkter för produktionen. Observera att tiderna nedan är satta med en spikning tre veckor före disputationen. Om spikningen ska äga rum tidigare än så måste produktionstiderna justeras. Observera också att det är arbetsdagar/-veckor som gäller, infaller helger eller andra arbetsfria dagar under produktionen, måste du ta hänsyn till detta.

Under sommaren gäller lite längre ledtider än vanligt, så lägg på minst en arbetsvecka till tiderna i checklistan. Tryckeriet har stängt 15-26 juli. LnuPress är bemannat hela sommaren, men med längre svarstider än normalt.

Så tidigt som möjligt

Ladda ner mall för avhandling (längre ner på denna sida). I monografier ska hela texten läggas i mallen, i sammanläggningsavhandlingar endast kappan, ingående artiklar levereras som pdf-filer av originalartiklarna.

Senast 8 veckor före disputation

Skicka följande information till Lnu Press:

 • avhandlingens titel på svenska och engelska
 • abstract med keywords (300-350 ord)
 • eventuell omslagsbild (i tryckkvalitet, 300 dpi. Observera att bildrutan är liggande)
 • eventuell baksidestext (ca 200 ord)

Lnu Press behöver ovanstående för att kunna göra pärmomslag och förtexter (titel- och tryckortssida samt abstract). Lnu Press tar ut serienummer, ISBN- och DOI-nummer för din avhandling.

Senast 7 veckor före disputation

 • e-posta din avhandling färdig för tryck till Lnu Press, gjord enligt mallen och sparad som pdf-fil. Artiklar i sammanläggningsavhandlingar kan ligga som separata pdf-filer. 
 • ange till vilken adress du vill ha provutskriften skickad (om hemadress, ange även ett mobilnummer)
 • meddela Lnu Press hur många exemplar du vill trycka av den slutliga upplagan. 10 exemplar ska gå till standardutskick. 

Cirka 5 arbetsdagar efter att materialet gått till tryck får du en provutskrift för godkännande. Observera att om du bett att få provutskriften skickad till din hemadress, så kan det ta någon extra dag. Provutskriften kommer i två bundna exemplar som även kan användas för spikning, om den slutliga upplagan inte hinner bli klar tills dess.

 • eventuella ändringar i inlagan görs i originalfilerna och nya pdf-filer skickas via Lnu Press till tryckeriet. Eventuella ändringar på pärmomslag och förtexter gör Lnu Press.
 • tryckeriet bekräftar ändringarna med ett pdf-korr. När du godkänt detta trycks avhandlingen. Tryckningen tar ca 2 arbetsveckor.

Ca 4 veckor före disputation

 • korrektur på spikblad kommer från Lnu Press

3 veckor före disputation

 • avhandlingen spikas minst tre veckor före disputationen, i Kalmar eller Växjö och elektroniskt via registrering i DiVA. Respektive institution ansvarar för arrangemanget kring spikningen. Doktoranden registrerar själv sin avhandling i DiVA. Kontakta Lnu Press för att få tryckfil för fulltextpublicering i DiVA. För sammanläggningsavhandlingar, publicera endast kappan, länka till ingående artiklar.
 • skicka 10 exemplar av avhandlingen till Lnu Press för utbytesutskick via standardlista. Exemplar till opponent och betygsnämnd distribueras av institutionen. Pliktexemplar är tryckeriets ansvar.

Mallar för andra program än Word

Lnu Press tillhandahåller inte mallar för andra program än Word. Skriver du i ett annat program får du utgå från provsättningen och följa denna så gott det går. Omslag och förtexter gör Lnu Press. En LaTeX-mall, skapad av en tidigare doktorand, finns. Vi kan förmedla en länk till den, men kan inte ge någon support.

Kontakt

Frågor om produktion av avhandling: lnupress@lnu.se

Frågor om DiVA-registrering: diva@lnu.se

För mer information kring disputationen, se sidan Disputation, licentiatseminarium, examen och promovering.