Checklista för Lnu Licentiate

I denna checklista framgår vilka produktionstider som gäller för framtagande av tryckt licentiatuppsats. Här finns också Word-mall för nedladdning.

Licentiatuppsatser som ska läggas fram vid Linnéuniversitetet ges ut i serien Lnu Licentiate. I denna checklista har vi samlat hållpunkter inför produktionen. Observera att tiderna nedan är satta för att du ska ha din licentiatuppsats två veckor före seminariet. Om du vill att den ska vara färdig tidigare än så, måste produktionstiderna justeras med motsvarande tid. Observera också att det är arbetsdagar/-veckor som gäller, infaller helger eller andra arbetsfria dagar under produktionen, måste du ta hänsyn till detta.

Så tidigt som möjligt

Ladda ner mall för licentiatuppsats längre ner på denna sida.

Ca 6 veckor före licentiatseminariet

Skicka följande information till Lnu Press:

  • uppsatsens titel
  • din institutionstillhörighet
  • ev. baksidestext (ca 200 ord)

Lnu Press behöver ovanstående för att kunna förbereda pärmomslag och förtexter. Lnu Press tar ut serienummer och ISBN-nummer för din licentiatuppsats.

Ca 5 veckor före licentiatseminariet

  • e-posta en inlaga (med eller utan abstract) färdig för tryck till Lnu Press, gjord enligt mallen och sparad som pdf-fil. Om det är en sammanläggningsuppsats, lägger du in kappan i mallen. Artiklar eller papers kan skickas som separata pdf-filer, namngivna på ett sätt så att ordningen framgår.
  • meddela Lnu Press hur många exemplar du vill trycka. Hör med din handledare om du är osäker. 5 exemplar ska lämnas till Lnu Press för intern distribution. Pliktexemplar är tryckeriets ansvar. All övrig distribution sköts av institutionen.
  • Om några sidor ska tryckas i färg, meddela vilka.

Fem arbetsdagar efter du har lämnat materialet får du en provutskrift för godkännande

  • eventuella ändringar i inlagan görs i originalfilerna och nya pdf-filer skickas till Lnu Press. Eventuella ändringar på pärmomslag och i förtexter görs av Lnu Press.
  • efter godkännande trycks avhandlingen. Tryckningen tar ca 2 arbetsveckor.

3 veckor före licentiatseminariet

Ca 2 veckor före licentiatseminariet

  • den tryckta uppsatsen levereras till dig

Mallar för andra program än Word

Lnu Press tillhandahåller inte mallar för andra program än Word. Skriver du i ett annat program får du utgå från provsättningen och följa denna så gott det går. Omslag och förtexter gör Lnu Press. En LaTeX-mall, skapad av en tidigare doktorand, finns. Vi kan förmedla en länk till den, men kan inte ge någon support.

Kontakt

Frågor om produktion av licentiatuppsats: lnupress@lnu.se

Frågor om DiVA-registrering: diva@lnu.se