Utbildningskommitténs möte 2

Underlag accepteras t.o.m 26 februari. Ärenden skickas till eva.h.eriksson@lnu.se som delger övriga i Utbildningskommittén. Beskriv ärendet i separat blad eller mejl. Klicka här för mer information.

___________________________________________________________________

Basis is accepted until February 26. Reporting issues to be prepared and processed by the Education Council Cases are sent to eva.h.eriksson@lnu.se which notifies the members of the Education Council. Describe the subject in a separate document, email. Click here for more information.

Eva H Eriksson Lägg till i din kalender