Heldag

Deadline: Ny Internationell kursplan och Stor revidering av befintlig Internationell kursplan IKHT20

Ny internationell kursplan ska följa aktuell mall av kursplan, fråga administrationen efter mall. Ny kurs skapas vid ändring av; se lokala regler 2014/443-1.1, punkt 1.2.4. Stor revidering av befintlig internationell kursplan: förkunskapskrav (om det ej påverkar fördjupningsnivå), mål (enbart korrekturförändringar), innehåll, examination, provuppsättning och undervisningsform etc. Glöm inte se över populärbeskrivningen.

Kontaktpersoner kursplaner:

Kalmar, max.losche@lnu.se
Växjö, linda.stark@lnu.se

_______________________________________________________________________

New International course syllabus and Major revision of existing International course syllabus Autumn20

 

New international course syllabus should be filled out according to the template, ask the administration for the template. New course syllabus is created when changing; see local regulations 2014/443-1.1, point 1.2.8. Major revision of existing international course syllabus: prerequisites (unless it does not affect the progression), objectives (only small corrections), content, examination, exam setup for course and type of instructions etc. Do not forget to hand in the popular description.

Contact persons course syllabus:

Kalmar, max.losche@lnu.se
Växjö, linda.stark@lnu.se

HeldagLägg till i din kalender