text

Utbildningskommitténs möte 4

Underlag accepteras t.o.m. 5 augusti. Ärenden skickas till feh.utbildning@lnu.se som delger övriga i Utbildningskommittén. Beskriv ärendet i separat blad eller mejl. Klicka här för mer information.

___________________________________________________________________

Basis is accepted until August 5. Reporting issues to be prepared and processed by the Education Council Cases are sent to feh.utbildning@lnu.se which notifies the members of the Education Council. Describe the subject in a separate document, email. Click here for more information.

K3077+Vi3135aK Eva H Eriksson Lägg till i din kalender