Heldag

Deadline: NY kursplan och STOR revidering av befintlig av Utbytes och Nationell kursplan USHT20 och HT20

  • NY kursplan ska följa aktuell mall av kursplan, fråga administrationen efter mall. Ny kurs skapas vid ändring av; se Lokala regler för kurs och examination på grundnivå och avancerad nivå (2018/1925-1.1.1), punkt 1.2.8.
  • STOR revidering av befintlig kursplan: förkunskapskrav (om det ej påverkar fördjupningsnivå), mål (enbart korrekturförändringar), innehåll, examination, provuppsättning och undervisningsform etc. Glöm inte se över populärbeskrivningen och fritextorden.

Kontaktpersoner kursplaner:

Kalmar, max.losche@lnu.se
Växjö, linda.stark@lnu.se

_____________________________________________________________________

Deadline: NEW course syllabus and MAJOR revision of existing Exchange and National course syllabus USHT20 and HT20

  • NEW course syllabus should be filled out according to the template, ask the administration for the template. New course syllabus is created when changing; see Local rules for first-cycle and second-cycle courses and examination (2018/1925-1.1.1), point 1.2.8.
  • MAJOR revision of existing international course syllabus: prerequisites (unless it does not affect the progression), objectives (only small corrections), content, examination, exam setup for course and type of instructions etc. Do not forget to hand in the popular description and the tags (fritextord).

Contact persons course syllabus:

Kalmar, max.losche@lnu.se
Växjö, linda.stark@lnu.se

HeldagLägg till i din kalender