Utbildningskommittén UK2,5 (zoom)

Extrainsatt möte i Utbildningskommittén som hålls digitalt via Zoom måndagen 20:e april.
Underlag förväntas skickas ut skärtorsdag 9:e april
Underlag som önskas behandlas skickas till feh.utbildning@lnu.se

An extra meeting in the education committee scheduled as a link (zoom) meeting on Monday the 20th, and materials are accepted no later than the 9th of April.