Utbildningskommittén UK5:2020

Utbildningskommitténs femte möte 2020, beredande inför fakultetsstyrelsens femte möte i oktober.

Underlag accepteras t.o.m 1 september. Ärenden och reviderade utbildningsplaner etc skickas till feh.utbildning@lnu.se som delger övriga i Utbildningskommittén. Beskriv ärendet i separat blad eller mejl.

___________________________________________________________________

Materials is accepted until September 1st. Reporting issues or revised syllabi to be prepared and processed are sent to feh.utbildning@lnu.se which notifies the members of the Education committe. Describe the subject in a separate document, email.