Rektor, universitetsdirektör och prorektor

Forskningskollegium: Kalmar

Vad borde vara meriterande vid anställning, docent- eller professorsmeritering? 

Ett år har gått sedan Linnéuniversitetets gick med i Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) för att förbättra systemet med akademisk meritering vid lärosäten – och ett viktigt steg mot öppen vetenskap. Nu bjuder rektor Peter Aronsson in till ett samtal om två viktiga åtaganden som följer med CoARA:

  • att erkänna mångfalden av bidrag till och karriärer inom forskning i enlighet med forskningens natur, samt
  • att basera forskningsbedömning i första hand på kvalitativ utvärdering där peer review är centralt, med stöd av ansvarsfull användning av kvantitativa indikatorer

Framgångsrik forskning är mer än antalet publikationer och citeringar. Vilka andra bidrag är viktiga att fånga upp i meriteringsprocessen? Publicering av öppna data? Skapandet och publicerandet av programvara eller analysverktyg? Offentlig spridning av forskningsresultat? Användning av forskningsresultat i undervisning? Handledning av doktorander? Något som visar på insatser för att bygga forskningsmiljöer?

Peer review och forskningsseminariet är centrala allmänningar för akademin och nödvändiga för forskning, hur kan vi synliggöra betydelsen av kollegialt ansvarstagande? Hur bedöms uppdrag som reviewer, sakkunnig mm?

Rektor Peter Aronsson bjuder in dig som forskar vid Linnéuniversitetet, eller av annan anledning är intresserad av forskning, till ett forskningskollegium med samtal om vad som ska ingå i Linnéuniversitetets bedömning av meriter. Denna gång i form av en sopplunch i Kalmar respektive Växjö.

Välkommen till forskningskollegium – sopplunch klockan 11.30-13.00

Välkommen med din anmälan – och till samtalet!

Frågor?

Läs mer om Öppen vetenskap på Lnu.se. På Medarbetare finns mer information om fler forum för möten med universitetsledningen.

Om forskningskollegium

Rektor bjuder in till samtal med alla som är intresserade av frågor som rör forskning över en enkel sopplunch. Mer information och fler tillfällen att mötas finns på sidan Möt universitetsledningen

Zenit i hus Culmen i Kalmar Lägg till i din kalender