Kvalitetskonferens 2022

Är du intresserad av frågor som rör utbildningskvalitet? Boka in 9 november för årets kvalitetskonferens!

Tider är preliminära. Konferensprogrammet presenteras senare.

 

 

Mer information 

Kvalitetskonferensen är en del av Linnéuniversitetets interna kvalitetsarbete. Syftet med kvalitetskonferensen är att sprida information och erfarenheter kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet.

Rådet för utbildning och lärande (RUL) med beredande organ Forskningsutbildningsutskottet och Kvalitetsutskottet arrangerar konferensen.

Välkommen med dinra frågor om konferensen till rul@lnu.se.

Varmt välkommen!