Öppen konferens – Umeå UB

Open Science Day – Konferens om öppen vetenskap

Den 11 oktober 2023 anordnar Umeå universitetsbibliotek Open Science Day, en konferens på temat öppen vetenskap. Du väljer själv om du vill delta på plats eller digitalt via Zoom. Dagen innan Open Science Day anordnas även ett samtal om forskningsdata inom konstnärlig forskning.

Open Science Day vid Umeå universitet har som mål att öka kunskapen om Open Science (öppen vetenskap) och de förändringar som den medför. Hur kan du som forskare eller doktorand dra nytta av öppen vetenskap för dina pågående projekt och din framtida karriär? Open Science-dagen kommer ge utrymme för att diskutera hur vi vid universitetet idag arbetar med öppen vetenskap, nya möjligheter och de svårigheter som behöver hanteras för att nå målet om öppen tillgång till vetenskap.

Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av öppen vetenskap-frågor. Du behöver inte ha en koppling till Umeå universitet för att anmäla dig.

 

Om konferensen

Arrangör: Umeå universitetsbibliotek.

Datum: 11 oktober 2023.

Tid: 9:00-16:00.

Plats: Vardagsrummet (Humanisthuset) eller digitalt i Zoom.

Kostnad: Kostnadsfritt att delta.

 

Läs mer om konferensen och anmäl dig hos Umeå universitetsbibliotek.

Zoom / på Umeå UB Läs mer om evenemanget Lägg till i din kalender