Öppen föreläsning – KTH

Öppen och tillgänglig data – framgångsrecept för forskning?

Välkommen till en populärvetenskaplig föreläsning och paneldiskussion om öppen och tillgänglig forskningsdata. Samtalet anordnas i samband med Nobelveckan.

Tid: To 2023-10-05 kl 12.15 - 13.00

Plats: Sydöstra galleriet, KTH Biblioteket & Zoom

Språk: Engelska

Medverkande: J. Raghothama, S. Meijer, G. Nilsonne, W. Usher, K. Halverson, R. Lönneborg

 

Välkommen att delta via Zoom eller på plats i biblioteket!

Öppen och tillgänglig forskningsdata har varit i ropet de senaste åren, bland annat i samband med Covid-19-pandemin, där ett vaccin kunde tas fram i rekordfart tack vare just det. Men vad betyder det egentligen att forskning är öppen och tillgänglig för alla? I detta panelsamtal med forskare från KTH och Karolinska Institutet kanske vi kan skrapa på ytan till ett svar genom att diskutera principerna kring FAIR-data*.

Forskare som bygger vidare på varandras upptäckter är inte ovanligt. Ett nobelpris delas ofta på flera forskare, där deras upptäckter på olika sätt bidragit till ett gemensamt genombrott som har stor vikt för världen. Om forskare i ett än tidigare stadie delade med sig av data till varandra, vad skulle det kunna innebära? Skulle det kunna hjälpa till med reproducerbarhetskrisen? Kan det leda till mer ny forskning och Nobelpristagare med olika bakgrund? 

Med anledning av Nobel Calling-veckan så vill vi sätta lite extra guldkant genom att bjuda de första 40 personerna på veganska wraps och alkoholfri dryck!

Ingen föranmälan krävs, bara att dyka upp eller gå in Zoom på angiven tid.

 

* FAIR är en akronym som står för Findable, Accessible, Interoperable och Reusable. FAIR-principerna innebär att forskningsdata ska gå att hitta, det ska finnas information om hur man får tillgång till dem, de ska vara kompatibla med andra data, och de ska vara möjliga att återanvända. FAIR-principerna spelar en viktig roll i arbetet för öppen vetenskap och beskriver några av de mest centrala riktlinjerna för god datahantering och öppen tillgång till forskningsdata.  

Läs mer om FAIR och forskningsdata