Ett foto på löv i höstskrud
Webbinarium - För dig som forskar

Presentation av Lnu:s datahanteringsplan

En datahanteringsplan (Data Management Plan, DMP) är ett levande dokument, och används för att beskriva och underlätta hur forskningsdata hanteras genom ett forskningsprojekt. Dokumentet ska ta upp till exempel insamling, dokumentation, bearbetning, lagring och arkivering av data. Exakt vilket innehåll som ska finnas med skiljer sig åt beroende på ämnesområde, krav från finansiärer och datatyper. Det blir vanligare att forskningsfinansiärer kräver datahanteringsplan vid inlämning av projektansökan.

Joakim Stoltz, forskningsrådgivare från GiO, kommer att presentera Lnu:s datahanteringsplan.

Arrangemanget är öppet för alla anställda vid Linnéuniversitetet och kräver ingen föranmälan.

Onsdagen den 16 november 9.30–10.00

Välkommen!

*

Länk till DMP-mallen och mer information om forskningsdatahantering:

För dig som forskar - Inför starten av forskningsprojekt

Zoom Lägg till i din kalender