Symboler som representerar öppen vetenskap som svävar över ett jordklot
Webbinarium – För dig som forskar

Publicera med öppen tillgång - kostnader och avtal

Idag finns flera olika vägar till att publicera med öppen tillgång. Vid det här tillfället berättar vi om de nationella avtal som ger rätt till kostnadsfri publicering och om möjligheten att ansöka om medel för publiceringsavgifter från Linnéuniversitetet.

Forskningsfinansiärer och politiska beslutsfattare kräver idag att forskningresultat ska publiceras med öppen tillgång (open access). För att möta denna efterfrågan har många förlag kommit att erbjuda ett antal olika publiceringsmodeller. Det rör sig om publicering i helt öppna tidskrifter (gold open access) eller publicering i traditionella tidskrifter där enstaka artiklar görs öppet tillgängliga (hybridtidskrifter). I båda modellerna tas en avgift (article processing charge - APC) ut för att finansiera publiceringen.

För att påskynda övergången till ett öppet tillgängligt publiceringssystem har olika nationella avtal träffats med förlagen. Det kan exempelvis handla om rabatter på publiceringsavgifter eller så rör det sig om så kallade transformativa avtal där publiceringsavgifterna är förbetalda. Avtalen kallas transformativa för att de ämnar att ställa om från att betala för tidskriftsprenumerationer till att betala för publicering.

Under det här tillfället kommer vi även att berätta om Linnéuniversitetets ekonomiska stöd för publicering med öppen tillgång. Det blir också tid för frågor och diskussion.

Läs mer om möjligheterna för kostnadsfri och rabatterad publicering med öppen tillgång på sidan Medel för publicering med öppen tillgång.

Öppet för alla

Arrangemanget är öppet för alla anställda vid Linnéuniversitetet och kräver ingen föranmälan.

Tid: Torsdagen den 25 april 9.30–10.00

Länk till mötet: Join Zoom Meeting

Välkommen!

Mer för dig som forskar

Det här tillfället ingår i en serie webinarier för dig som forskar. För information om vilka fler tillfällen som erbjuds se: Webbinarier för dig som forskar | lnu.se