Ett foto på en bokskog
Webbinarium – För dig som forskar

Publicera med öppen tillgång utan avgift – information och diskussion

Välkommen att ta del av information om de nationella avtal med bland andra Springer, Taylor & Francis och Elsevier som ger rätt till kostnadsfri publicering med öppen tillgång! Vi informerar även om Linnéuniversitetets publiceringspott.

Allt fler forskningsfinansiärer och politiska beslutsfattare kräver idag att forskningresultat ska publiceras med öppen tillgång (open access). För att möta denna efterfrågan har de flesta förlag kommit att erbjuda ett antal olika publiceringsmodeller. Det rör sig om publicering i helt öppna tidskrifter (gold open access) eller publicering i traditionella tidskrifter där enstaka artiklar görs öppet tillgängliga (hybridtidskrifter). I båda modellerna tas en avgift (article processing charge - APC) ut för att finansiera publiceringen.

För att påskynda övergången till ett öppet tillgängligt publiceringssystem har olika nationella avtal träffats med förlagen. Det kan exempelvis handla om rabatter på publiceringsavgifter eller så rör det sig om så kallade transformativa avtal där publiceringsavgifterna är förbetalda. Avtalen kallas transformativa för att de ämnar att ställa om från att betala för tidskriftsprenumerationer till att betala för publicering.

Ted Gunnarsson från universitetsbiblioteket berättar om avtalen som forskare vid Linnéuniversitetet har tillgång till. Under det här tillfället kommer vi även att berätta om Linnéuniversitetets pott för publicering med öppen tillgång. Det blir också tid för frågor och diskussion.

Läs mer om möjligheterna för kostnadsfri och rabatterad publicering med öppen tillgång på sidan Medel för publicering med öppen tillgång.

Arrangemanget är öppet för alla anställda vid Linnéuniversitetet och kräver ingen föranmälan.

Onsdagen den 12 oktober 9.30–10.00
Zoom-länk

Välkommen!
Zoom Lägg till i din kalender