SND:s logotyp
Webbinarium – SND

Kom igång och dela data – klimat- och miljöforskare berättar om sina erfarenheter av att dela data

Öppna data är en viktig pusselbit inom klimat- och miljöforskning. Det skapar inte bara förutsättningar för framtida forskning utan öppnar även upp möjligheter för bredare samarbeten och förståelse av vår miljö och klimat.

Svenska klimat- och miljödata från mark, myrar, bäckar, sjöar, luften, havet, dess omgivningar och de organismer som interagerar är unika och av stort värde, inte bara ur ett nationellt perspektiv utan även internationellt.

Under denna digitala frågestund kommer en forskare inom klimat- och miljöområdet samt representanter från Svensk Nationell Datatjänst att hjälpa dig att komma igång med att dela dina forskningsdata.

Du kommer att få reda på hur det går till i praktiken och vilket stöd som finns allt tillgå inom SND för att göra dina data tillgängliga. Du kommer också att få ta del av andra forskares erfarenheter av att dela forskningsdata och vad som kan vara viktigt att tänka på innan du börjar dela.

Frågestunden leds av Ida Taberman, verksamhetsutvecklare vid SLU-biblioteket och domänspecialist inom klimat- och miljödata vid SND-kontoret. På plats för att svara på dina frågor finns också forskningsdatarådgivare från SND-kontoret samt forskare som delat sina data i SND-katalogen.

Domänspecialisterna vid SND-kontoret är en nationell resurs inom en rad vetenskapliga discipliner och har som uppgift att stötta forskare och andra som arbetar med forskningsdata vid lärosäten eller andra forskande organisationer. 

OBS! Frågestunden kommer att genomföras på engelska.

Var: Webinarium via Zoom. (Passcode: 464925)

När: Den 31 Maj klockan 13.00-14.00.

 

Läs mer om SND