Linnéuniversitetets kvalitetskonferens 2020

Är du intresserad av frågor som rör utbildningskvalitet? Välkommen till årets kvalitetskonferens!

Konferensprogrammet kretsar kring digitalt lärande, arbete med kursvärderingar och prioriterade utvecklingsområden inom forskarutbildning. Förutom gemensamma presentationer blir det två block med parallella sessioner för diskussion i mindre grupper kring ämnen som du själv väjer.

Program

8.30 – 8.45 Välkomna och inledning av Niklas Ammert, vicerektor och Linnékåren

8.45 – 9.05 Att undervisa i gestaltande arbete via Zoom, Maria Stam, FKH

9.10 – 9.25 Parallella sessioner

 • Vill du bli framtidens lärare? Du frågar, vi svarar! Daniel Alvunger, NLU
 • Aktivt grupparbete för lärarkandidater i Zoom, David Richardsson, FKH
 • En snitslad bana för studenter – öka prestationsgraden genom att hitta studenternas faktiska tempo, Arvid Pohl FTK
 • Att säkra samverkan i utbildningar, Helena Belfrage, ER och Kristiina Heikilää, FHL
 • Från mätning av kvalitet till kvalitetssäkringssystem, med den studerande i centrum, Per Servais, FEH
 • Öppet forum

Kort PAUS för sessionsbyte

9.30 - 9.45 Parallella sessioner

 • Vill du bli framtidens lärare? Du frågar, vi svarar! Daniel Alvunger, NLU
 • Aktivt grupparbete för lärarkandidater i Zoom, David Richardsson, FKH
 • En snitslad bana för studenter – öka prestationsgraden genom att hitta studenternas faktiska tempo, Arvid Pohl FTK
 • Att säkra samverkan i utbildningar, Helena Belfrage, ER och Kristiina Heikilää, FHL
 • Från mätning av kvalitet till kvalitetssäkringssystem, med den studerande i centrum, Per Servais, FEH
 • Öppet forum

15 min PAUS

10.00 – 10.30 Ekosystemet vår digitala utbildningsmiljö –         MyMoodle, dess stödsystem och integrationer med andra     system, Linda Reneland-Forsman, sektionen för högskolepedagogik

10.30 – 11.00 Integration av kursvärderingar i programutveckling, Anna Augustsson, FHL

10 min PAUS

11.10 – 11.25 Parallella sessioner

 • Goda exempel och utmaningar för forskarutbildningen, David Brunt och Malin Gregersen, forskarutbildningsutskottet
 • Kvalitet i självständiga arbeten – Forskningsanknytning, skolsamverkan och resurser i harmoni? Annelie Johansson mfl, FKH
 • Timglasmodellen – Progression och fördjupning i en programutbildning, Tor Ahlbäck, NLU
 • Att utforska tystnadskultur, skam och akademiskt hushållsarbete: jämställdhetsarbete i vår verksamhet, Lena Swalander, Anna Bratt och Maria Ingelsson Sgroi, FHL
 • Öppet forum

Kort PAUS för sessionsbyte

11.30 – 11.45 Parallella sessioner

 • Goda exempel och utmaningar för forskarutbildningen, David Brunt och Malin Gregersen, forskarutbildningsutskottet
 • Kvalitet i självständiga arbeten – Forskningsanknytning, skolsamverkan och resurser i harmoni? Annelie Johansson mfl, FKH
 • Timglasmodellen – Progression och fördjupning i en programutbildning, Tor Ahlbäck, NLU
 • Att utforska tystnadskultur, skam och akademiskt hushållsarbete: jämställdhetsarbete i vår verksamhet, Lena Swalander, Anna Bratt och Maria Ingelsson Sgroi, FHL
 • Öppet forum

11.45 – 12.00 Avslutning och vidare arbete

Anmälan

Nytt meddelande på Medarbetare kommer i augusti när det är möjligt att anmäla sig till de olika delarna av programmet. Så länge går det bra att lägga evenemanget i kalendern.

Om kvalitetskonferensen  

Kvalitetskonferensen vänder sig särskilt till dig som är programansvarig, undervisande eller forskande personal, utbildningsledare, representant i fakultetens utbildningsråd eller motsvarande funktion, prefekt eller administrativ personal med intresse för utbildningskvalitet och Linnéstudenternas representanter. Konferensen hålls på svenska.

Kvalitetskonferensen är en del av Linnéuniversitetets interna kvalitetsarbete. Syftet med kvalitetskonferensen är att sprida information och erfarenheter kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet.

Mer information och frågor

På Medarbetare finns mer information om vårt kvalitetsarbete och om rådet för utbildning och lärande. Om du har frågor om konferensen är du välkommen att kontakta oss på rul@lnu.se

Varmt välkommen!

Zoom Petra Nilsson Lägg till i din kalender