LINNEA

LINNEA är ett systemverktyg som ska underlätta planering och uppföljning av olika delar av verksamheten.

LINNEA består av sex olika moduler:

 • Verksamhetsplanering och uppföljning
 • RISK
 • ISK (Intern styrning och kontroll)
 • Hållbarhet och lika villkor
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Nyckeltalsdatabas

LINNEA ska bidra till högre kvalitet vid planering och uppföljning av verksamhetens mål och uppdrag samt skapa transparens i organisationen.

Användarbehörighet

Universitet har ett begränsat antal användarkonton. Skriv till linnea@lnu.se eller hör av dig till Catherine Zetterqvist, UK, om du behöver en behörighet till LINNEA. Uppge vilken organisation du tillhör och vilka delar av systemet du kommer att arbeta med.

Löpande utveckling och feedback

Gå gärna med i medarbetargruppen LINNEA där nyheter och information om LINNEA publiceras. Möjlighet att ställa frågor finns dels där, dels genom funktionsadressen linnea@lnu.se

Det går också bra att kontakta oss som arbetar med att säkerställa att LINNEA på ett ändamålsenligt sätt stöttar våra processer:

 • Verksamhetsplanering och uppföljning: Ulrika Ehrenstråhle
 • Intern styrning och kontroll, Riskarbete: Ulrika Ehrenstråhle
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete: Madeleine Sjöstedt
 • Hållbarhetsarbete och lika villkor: Åsa Wågman
 • Systemrelaterade frågor (behörigheter, inställningar mm): Catherine Zetterqvist

Instruktioner