MyMoodle

MyMoodle är vår gemensamma lärplattform, kursens rum på webben. Dels för administrativa syften som att dela ut dokument, informera och svara på frågor om kursen. Men också för att hantera inlämningsuppgifter och examinationer, tester och övningar, föreläsningar, handledning och andra aktiviteter.

Manual

MyMoodle har inbyggda, kontextuella guidesystem: - Manualverktyget Guider som du hittar när du loggar in på MyMoodle - De frågeteckensymboler som finns vid varje inställning när man administrerar systemet. - Länken till Moodle Docs längs ned på varje sida. Detta är Moodle Org:s egen och mycket utförlig manual på engelska. Det finns även artiklar i Serviceportalen

Vad är MyMoodle?

MyMoodle är vår gemensamma lärplattform, kursens rum på webben. Dels för administrativa syften som att dela ut dokument, informera och svara på frågor om kursen. Men också för att hantera inlämningsuppgifter och examinationer, tester och övningar, föreläsningar, handledning och andra aktiviteter. Där finns även programrum och projektrum. Alla anställda kan själva skapa kurs- program och projektrum i MyMoodle via Kursrumsportalen, https://kursrumsportalen.lnu.se, antingen som en kopia av ett tidigare använt mymoodlerum eller från en mall.

För hjälp med att arrangera kursrummet och dess aktiviteter i MyMoodle, kontakta din fakultets IKT-stöd.