Retendo

Retendo är ett gemensamt system för tjänsteplaneringen. För dig är den egna tjänsteplanen tillgänglig via webben på ett överskådligt sätt.

Vad är Retendo?

Retendo är ett gemensamt webbaserat system där vi får ett helhetsgrepp om tjänsteplaneringen. Där även lån av personal mellan institutioner hanteras och visas i tjänsteplanerna. För medarbetaren är den egna tjänsteplanen tillgänglig via webben på ett överskådligt sätt. Varje institution bestämmer själva om medarbetarna endast ska se sin egen tjänsteplan eller hela institutionens planering.