Serviceportalen

På Linnéuniversitetet används Serviceportalen till att publicera guider för anställda och studenter.

Vad är Serviceportalen?

På Linnéuniversitetet används Serviceportalen till att publicera guider för anställda och studenter. För att kunna få tillgång till Serviceportalen måste du genomgå en utbildning i verktyget. Därefter kommer du att få rättighet att redigera de sidor du behöver samt tillgång till de funktioner du har behov av. Behörigheterna ses över varje år och de som bytt arbetsuppgifter eller slutat hos oss kommer då att gallras.