Boka lokal- TimeEdit

Behöver du kontakta oss på Lokalbokningen?

E-post: lokalbokning@lnu.se
Telefon: 0480-44 61 40 (helgfria vardagar kl. 08.00-11.30 och 13.00-15.00)

Vad är TimeEdit?

TimeEdit är ett system för schemaläggning och bokning av lokaler. Det finns idag två inloggningar till TimeEdit, TimeEdit Wiewer som är till för personal och studenter, och sen finns TimeEdit Core som är till för administrativ personal som jobbar med tex schemaläggning. Som anställd via Linnéuniversitetet får du behörighet till systemet i och med din anställning. Behörigheterna sätts upp efter vart du har din anställning.