knä, händer, personer som sitter i ring

Organisation

Vem gör vad och vilka jobbar där? Om hur verksamheten är organiserad. Här hittar du även fakultets- och institutionssidorna.

Linnéuniversitetet fortsätter att utvecklas som ett attraktivt lärosäte. Genom kunskapsmiljöer som integrerar utbildning, forskning och samverkan möter vi samhällsutmaningar med kunskap.

 

Linnéuniversitetets organisationsschema. 

Linnéuniversitetet gör en gemensam utlysning av uppdragen som dekan och prodekan för samtliga fem fakulteter för en gemensam period, 2021-2025. Här publiceras information om processen som beräknas pågår under 2020.

 

Linnéuniversitetets högsta ledning består av rektor, prorektor, två vice rektorer, universitetsdirektören och rektorsråd. Läs om mer om ledning, styrelse m.m. här.

 

Linnéuniversitetets styrelse, medlemmar och mötestider. 

Genvägar till fakultets- och institutionssidor

Chefer vid Linnéuniversitetet

Saknar du något under Organisation? Välkommen att kontakta kommunikationsavdelningen@lnu.se