knä, händer, personer som sitter i ring

Organisation

Vem gör vad och vilka jobbar där? Om hur verksamheten är organiserad. Här hittar du även fakultets- och institutionssidorna.

Linnéuniversitetet fortsätter att utvecklas som ett attraktivt lärosäte. Genom kunskapsmiljöer som integrerar utbildning, forskning och samverkan möter vi samhällsutmaningar med kunskap.

 

Linnéuniversitetets organisationsschema. 

Linnéuniversitetets högsta ledning består av rektor, prorektor, vice rektorer och universitetsdirektören. 

Linnéuniversitetets styrelse, medlemmar och mötestider. 

Genvägar till fakultets- och institutionssidor

Chefer och kontakt

Saknar du något under Organisation? Välkommen att kontakta kommunikationsavdelningen@lnu.se