Dator, tabletter, människor

E-hälsa vid Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet forskar, utbildar och samverkar med det omgivande samhället inom området e-hälsa. Läs mer på LNU.se om vår forskning, utbildningar och projekt inom e-hälsa.

Läs mer om e-hälsa vid Linnéuniversitetet på följande sidor:

E-hälsa vid Linnéuniversitetet
Medarbetare inom e-hälsa
Utbildning e-hälsa


Forskargrupper

DISA e-health (Improved Data to and from patients)
eHälsoinstitutet

Projekt och satsningar
eHealth Arena
Region Kalmar läns stora e-hälsosatsning