Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ansvarar för processerna för ekonomiadministration och inköp/upphandling på hela myndigheten. I samverkan med ekonomiadministrationerna på fakulteterna arbetar vi för att en hög kvalitet i alla delar av ekonomikedjan ska ge ett stabilt underlag för beslutsfattande inom universitetet.

För frågor är du välkommen att vända dig till någon av följande e-postadresser:

Inbetalningar/kundreskontra = kundin@lnu.se
Utbetalningar/leverantörsreskontra = faktura@lnu.se
Redovisning = redovisning@lnu.se
Inköp/Upphandling = inkop@lnu.se
E-handel/Wisum = e-handel@lnu.se

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen finns både i Kalmar och Växjö. I Kalmar finns vi på sjunde våningen i Culmen, Universitetsplatsen 1. I Växjö finns vi i källaren i hus H, Universitetsplatsen 1.

Ekonomiservice

Ekonomiservice hanterar fakturor och utbetalningar från bank samt kundfakturor och inbetalningar. Ett urval av arbetsuppgifter listas:

 • Hantering av studieavgifter, fakturering, mailkontakt med studenter
 • Hantering av stipendieutbetalningar
 • Kontering av samtliga arvodesärenden i Primula
 • Hantering av kvitton tillhörande köp gjorda via Eurocards företagskort.
 • Support kring användande i UBW
 • Support kring e-handelsinköp
 • Support kring resebokning

Inköp/Upphandling

Redovisningssektionen

Redovisningssektionens arbetsuppgifter är att planera, genomföra och granska nedan områden. Samt att utveckla rutiner och arbetssätt kopplade till dessa processer:

 • Bokslut och årsredovisning
 • Projektredovisning
 • Budget och prognos
 • Ekonomroll för ledning, UB och förvaltningens avdelningar
 • Stiftelse- och Holdingbolagens redovisning
 • Ekonomimodell, baskontoplan, policydokument för redovisning och tillämpning av representation, SUHFmodellen, donationer och anläggningstillgångar
 • Rapportera statsredovisning, statistik, enkätsvar samt besvara riksrevisionens granskningsfrågor
 • Bokföring och uppföljning av löner, pensions- och arbetsgivaravgifter, källskatt och semesterlöneskuld.