Skrivarstugor för Agenda 2030

Den 19 november 2019 arrangeras den första i en tänkt serie skrivarstugor - eventuell fortsättning under våren 2020 - vilka syftar till att vi ska få fram fler och bättre forskningsmedelsansökningar.

19 november: Möt Vinnova och börja skriv!

Jan Sandred, Vinnova

Den 19 november kommer Jan Sandred från Vinnova hit för att bidra med sin kunskap kring hur vi bör tänka när vi skriver ansökningar med riktning på Agenda 2030. Vår förhoppning är att väldigt många av Linnéuniversitetets medarbetare vill delta!

Medverkar (från GIO/ER) gör även innovationsrådgivaren Emma Hermansson och forskningsrådgivaren Anna Wingkvist.

Syftet är att vi tillsammans lär oss mer om hur jämställdhet kan bidra till att öka såväl kvalitet som forskningsexcellens i projekten, samt att vi erhåller ökad kunskap om hur vi kan arbeta med samtliga Agenda 2030:s delmål. Utgångspunkten är Vinnovas program Utmaningsdriven innovation (UDI).

Tid: 19 november kl. 13.00- (ca)15.00
Plats: K1073 (kan komma att ändras beroende på antalet anmälda)

Se programmet och anmäl dig via denna länk.

Om bakgrund och fortsättning

Planen är att fler skrivarstugor kommer under 2020 - en sådan per termin i Kalmar respektive Växjö - men datum och tider för dessa är ännu inte bestämda.

Bakgrunden till denna satsning är att samhället står inför stora globala utmaningar att ställa om till en hållbar framtid. Samtliga statliga myndigheter har fått i regeringens uppdrag att arbeta med Agenda 2030, där vi kommer att fästa stor uppmärksamhet på bl a jämställdhet. För att bli bättre på ansökningsskrivande och stärka förutsättningarna för beviljade ansökningar (öka externfinansieringen), vill vi nu ge forskare och alla som är behjälpliga med ansökningsskrivandet möjligheter att förbättra sina kunskaper inom bl a dessa områden i kombination med att få svar på konkreta frågor i samband med skrivandet.

Samtliga av Vinnovas program genomsyras av Agenda 2030 men även Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Energimyndigheten kräver redan nu att exempelvis jämställdhet integreras i ansökningar.