Grants & Innovation Office

Grants and Innovation Office (GIO)

Grants and Innovation Office (GIO) är universitetets stöd till dig som behöver hitta finansiering till din forskning och utveckla dina idéer och resultat. Vi hjälper dig att ta nästa steg, antingen till forskning eller till marknad.

Årshjul - Årligen återkommande utlysningar
Årshul - Tematiska utlysningar 2022, uppdateras efterhand när utlysningarna kommer ut

Kontakt

Kontakta oss på: gio@lnu.se

Vi hjälper dig som forskare att läsa och kommentera dina ansökningar.

Vi kommer också gärna ut till forskargrupper och institutioner och berättar om forskningsfinansiering och arrangerar workshops runt olika idéer. Hitta information om seminarier och workshops som vi kan presentera här.

Gå gärna med i medarbetargruppen Grants and Innovation Office. Där håller du dig uppdaterad om våra aktiviteter.

____________________________________________________________

Forskningsrådgivning – stöd till dig som forskar

Vi hjälper forskare att söka externfinansiering till sin forskning. Det innebär t ex att:

 • Ge stöd vid ansökningsprocessen, genom att tydliggöra förfrågningar, läsa igenom, ge feedback och kommentera ansökningar.
 • Erbjuda tillgång till experter på budgetfrågor och jurister.
 • Ge stöd vid upprättande av datahanteringsplaner.
 • Ha goda relationer med många finansiärer.
 • Bistå med information och förmedla utlysningar från aktuella finansiärer, ex. med hjälp av Research Professional, en databas där du hittar de flesta finansieringsutlysningarna i världen på ett och samma ställe.
 • Anordna seminarier i syfte att öka kunskapen om ansökningsförfarandet.

Ta kontakt med våra forskningsrådgivare

Våra forskningsrådgivare har bra kännedom om de olika forskningsfinansiärerna.

Vi har även forskningsrådgivare som helt inriktar sig på EU-finansiering, och då främst ramprogrammet för forskning. Mer information om Horisont Europa på finns på här.
Vi erbjuder även projektledningsstöd för större EU-projekt.

 

_______________________________________________________________

Innovationsrådgivning – få hjälp att utveckla dina idéer

Vi hjälper dig att utveckla dina idéer så att de kan nå nya grupper utanför akademin och vara till nytta för samhället. Det innebär t ex att:

 • Hjälpa dig att formulera din idé.
 • Erbjuda ekonomiskt stöd för t ex en kartläggning av marknaden och nyhetsgranskning. GIO har nära tillgång till medel för att verifiera din idé. Pengarna (max 300 000 kr) kan användas till exempelvis nyhetsgranskning, marknadsundersökning, tillverkning av prototyp, olika typer av skydd så som patent, designskydd och varumärkesskydd.
 • Hjälpa dig att presentera och utveckla din idé, genom en s k Value creation forum (VCF).
 • Hjälpa dig att identifiera tillgångar i din forskning, genom en Intellectual Assets Inventory (IAI). En sådan gör det enkelt att få överblick över vilka intellektuella tillgångar som finns i ett forskningsprojekt och att lyfta fram de tillgångar som kan vara användbara för andra.
 • Erbjuda doktorandkursen Innovativa tillämpningar av forskning och vetenskap (4,5 hp). Kursen visar en rad olika metoder som forskare kan använda för att säkerställa att deras forskning har genomslag och relevans utanför universitetet. Kursen ger doktoranderna verktyg som hjälper dem att kommunicera värdet av sitt arbete till finansiärer och potentiella investerare. 

Vi tillhör Innovationskontoret Fyrklövern som bl.a. driver licensbanken.se.

Lärarundantaget gör att du som forskare och lärare har rätten till dina forskningsresultat, en unik förmån som du skall ta vara på.

Ta kontakt med våra innovationsrådgivare

Våra innovationsrådgivare har bra kännedom om nyttiggörande, kommersialisering, produktutveckling, affärsutveckling och immaterialrätt.

______________________________________________________________

HRS4R - Läs mer om LNU:s arbete med HRS4R på Lnu.se

______________________________________________________________

Dokument och länkar